Banner trang chủ
Đăng ngày: 19/12/2012

Mục tiêu: Triển khai mô hình mỗi làng một sản phẩm (OVOP) ở nông thôn tỉnh Vĩnh Long - Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm và tăng cường tiếp cận thị trường đối với bánh tráng Cù Lao Mây xã Lục Sỹ Thành, Huyện Trà Ôn.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2008 – 5/2009

Các hoạt động và kết quả của dự án:

 • Lựa chọn hai sản phẩm để đưa vào nghiên cứu áp dụng mô hình điểm OVOP được lựa chọn là gốm và bánh tráng là kết quả của quá trình khảo sát, thu thập thông tin và phân tích kỹ lưỡng và có sự nhất trí của các cơ quan, ban ngành liên quan tại tỉnh Vĩnh Long. Đối với cả hai sản phẩm, nhóm đề tài đã hướng các hộ dân và doanh nghiệp sản xuất đến khả năng tự chủ và sáng tạo trong công việc, một trong những nguyên tắc nền tảng cho sự thành công của mô hình. Nhóm nghiên cứu đề tài đã tiến hành bước đầu việc áp dụng mô hình OVOP cho sản phẩm bánh tráng tại 3 hộ sản xuất điểm. Trong thời gian triển khai, nhóm đề tài đã có được sự phối hợp tích cực với UBND xã Lục Sỹ Thành và các hộ sản xuất điểm. Các kết quả thu được hiện tại đối với làng nghề bánh tráng là dấu hiệu tích cực cho sự chuyển mình của làng nghề. Các nỗ lực trong thời gian tới sẽ giúp cho mô hình này sớm được hiện thực hóa và nhân rộng. Đối với sản phẩm gốm Vĩnh Long, do các vấn đề trải dài trên một phạm vị rộng và tương đối phức tạp nên trong khuôn khổ thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu mới dùng lại ở khâu khảo sát, điều tra, lấy số liệu, phân tích tại một số doanh nghiệp mang tính đại diện và đưa ra một số khuyến nghị căn bản làm tiền đề cho việc áp dụng mô hình OVOP trong thời gian tiếp theo.
 • Trung tâm Năng suất Việt Nam và Trung tâm hỗ trợ phát triển các làng nghề thủ công truyền thống Việt Nam sẽ tiếp tục đúc kết và đề xuất phát triển mô hình OVOP trong tương lai trên cơ sở các công việc đã thực hiện trong phạm vi đề tài này.
Newsletter
 • Công ty TNHH gốm sứ Quang Vinh
 • Công ty TNHH mây tre Hà Linh
 • Tập đoàn Hiệp Hưng (Bellizeno)
 • công ty liên doanh tiger lily việt nam
 • công ty cổ phần Linh Vân
 • Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội
 • công ty cổ phần Nghiên cứu và phát triển sáng chế Việt Nam (VIC)
 • QR htpc
 • Lễ Hội ánh sáng làng nghề Hà Nội 2016
Video
Load...