Banner trang chủ
Mời doanh nghiệp tham gia chương trình tư vấn phát triển sản phẩm của chuyên gia nước ngoài.
Thực hiện chương trình xúc tiến thương mại “Mỗi làng một sản phẩm” để phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa năm 2014, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Hiệp hội Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam dự kiến triển chương trình thuê chuyên gia nước ngoài tư vấn phát triển sản phẩm cho doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng thủ công mỹ nghệ trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội tổ chức Hội thảo phổ biến kiến thức, mời chuyên gia nước ngoài tư vấn cho doanh nghiệp về thị trường xuất khẩu.
HTPC Ngày 29/8/2013 tại khách sạn Lake Side, Ngọc Khánh, Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã phối hợp với Hiệp hội Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam đã tổ chức Hội thảo phổ biến kiến thức, tư vấn cho doanh nghiệp về thị trường xuất khẩu. Đây là một hạng mục trong chương trình XTTM “Mỗi làng một sản phẩm” 2013 của thành phố Hà Nội.
Mời doanh nghiệp tham gia chương trình tư vấn phát triển sản phẩm của chuyên gia nước ngoài (đợt 2)
Thực hiện chương trình xúc tiến thương mại “Mỗi làng một sản phẩm” để phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa năm 2013, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Hiệp hội Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam triển khai hạng mục thuê chuyên gia nước ngoài tư vấn phát triển sản phẩm cho doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng thủ công mỹ nghệ trên địa bàn Thành phố.
Thuê chuyên gia nước ngoài tư vấn phát triển sản phẩm; gặp gỡ phổ biến kiến thức và tư vấn cho doanh nghiệp năm 2012- 2013” (Thuộc Đề án “Chương trình xúc tiến thương mại “Mỗi làng một sản phẩm” để phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa giai đoạn 2012-2015”)
Newsletter
  • Công ty TNHH gốm sứ Quang Vinh
  • Công ty TNHH mây tre Hà Linh
  • Tập đoàn Hiệp Hưng (Bellizeno)
  • công ty liên doanh tiger lily việt nam
  • công ty cổ phần Linh Vân
  • Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội
  • công ty cổ phần Nghiên cứu và phát triển sáng chế Việt Nam (VIC)
  • QR htpc
  • Lễ Hội ánh sáng làng nghề Hà Nội 2016
Video
Load...